Нові правила обміну валюти

 28 Жовтня 2011 року вступила в силу Постанова НБУ № 364 від 11.10.2011 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, що змінила порядок обміну валюти в Україні.

Згідно даної Постанови банк має право купувати іноземну валюту у фізичних осіб за умови пред’явлення клієнтом будь-якого документа, що посвідчує особу (це може бути не обов’язково паспорт), із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи, яка здійснює продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, забороняється.

Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 гривень, забороняються.

Банк продає іноземну валюту фізичним особам-резидентам (а також здійснює зворотній обмін нерезидентам невикористаних гривень, обмінює дорожні чеки, конвертує одну іноземну валюту в іншу) в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінансової установи), пункту обміну валюти.

Вищевказані вимоги не поширюються на операції, які здійснюються через банкомати.

Comments are closed.