Корпоративне право

Одним з основних напрямків діяльності Компанії є надання допомоги Клієнтам у сфері корпоративних відносин.

Основними послугами в цій сфері є:

  • створення компаній, представництв і дочірніх підприємств;
  • комплексна підтримка при здійсненні ефективної корпоративної реструктуризації бізнесу (виділ, поділ, перетворення юридичних осіб тощо);
  • допомога з питань ліквідації юридичних осіб та всіх пов’язаних з ліквідацією процедур;
  • надання консультацій з різних питань у сфері корпоративного права, таких як участь у юридичній особі, збільшення/ зменшення статутного капіталу, купівля-продаж корпоративних прав тощо;
  • розробка статутів, внутрішніх нормативних документів та положень;
  • організація загальних зборів акціонерів/учасників;
  • допомога при вирішенні корпоративних спорів, в тому числі представництво інтересів Клієнта у суді.

Categories

  • No categories